Aplinkai draugiškos lauko reklamos sprendimai

Aplinkai draugiškos lauko reklamos sprendimai

Šiandien tvarumo klausimas yra itin aktualus ir opus – vis daugiau susiduriama su aplinkos apsaugos problemomis, tad kiekvieno atsakomybė yra rūpintis mus supančia aplinka taip, kaip mokame geriausiai. Mums labai stipriai rūpi aplinka ir pasaulis, kuriame gyvename, tad mūsų gamybos procesuose tvarumo bei ekologijos klausimas tikrai yra opus ir aktualus. Norėdami prisidėti prie neigiamos gamybos procesų įtakos aplinkai darymo, atlikome patobulinimų ir sukūrėme naują, ekologiškesnį bei tvaresnį reklaminį piloną.

Dizrega reklaminis pilonas – tai reklamos būdas, kuriuo naudojasi daugelis verslų. Tačiau labai svarbu akcentuoti, kad įprastų reklaminių pilonų gamyba nėra draugiška aplinkai, kadangi juos gaminant į aplinką išskiriamos cheminės medžiagos, kitos toksiškos aplinkai medžiagos, taip pat žalingas anglies dioksidas, kurio emisijos laikomos pagrindine vandenynų rūgštėjimo problema. Negana to, kaupiamas didelis gamybinių atliekų kiekis, fiksuojamos aukštos energijos sąnaudos, sunaudojama daug plastiko.

Dėl to sukūrėme ekologiškesnį piloną, gaminamą iš natūralių arba perdirbtų medžiagų, kurios mažiau teršia aplinką. Pakeitę gamybos metodą pastebėjome net iki 50 procentų sumažėjusį anglies dioksido, išskiriamo gamybos metu į aplinką, pėdsaką.

Šiandien prie aplinkos apsaugos turite galimybę prisidėti ir Jūs – tai galite padaryti pasirinkę ekologiškesnį bei tvaresnį savo verslo, įmonės, produkto ar paslaugos reklamos būdą. Mūsų naujai sukurti aplinkai draugiškesni reklaminiai pilonai būtent tam ir skirti. Naudodami juos turite galimybę prisidėti prie mažesnio anglies dioksido išskyrimo į aplinką, prie cheminių medžiagų, toksiškų aplinkai medžiagų patekimo į gamtą, taip pat turite galimybė prisidėti prie atliekų kiekio mažinimo bei sunaudojamo plastiko kiekio mažinimo. Šie svarbūs pokyčiai padeda rūpintis aplinkos apsauga, mažinti gamybinių procesų metu daromą neigiamą jai poveikį. Mums gamta rūpi, tad mes kuriame ekologiškesnį ir tvaresnį produktą, o Jūs savo ruožtu galite prisidėti palaikydami ir skatindami žiedinę ekonomiką.

Projektuojant naują į ekologiją orientuotą reklaminį piloną buvo naudotas ekologinis projektavimas, konstrukcija optimizuota, o įprastos lempos pakeistos LED šviesos diodais, dėl to galime stebėti sumažėjusias energijos sąnaudas, mažesnį atliekų kiekį. Šis pilonas – naujas, aplinkai draugiškesnis gaminys, prisidedantis prie aplinkosauginio veiksmingumo gerinimo.

Tad jeigu Jums taip pat, kaip ir mums, rūpi gamta ir pasaulis, kuriame gyvename, jeigu norite prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai mažinimo, prisidėti prie tvarumo ir ekologijos gerinimo, kviečiame užsisakyti ekologiškesnį piloną – reklamos priemonę, mažiau teršiančią aplinką ir prisidedančią prie aplinkos apsaugos. Kurkime švaresnį pasaulį kartu, šis Dizrega reklaminis pilonas – puiki pradžia žengti žingsnį!

 

Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3